Presentatie van de vereniging

De eerste stappen tot het ontstaan van de vereniging werden gezet uit protest tegen de aanleg van de kleiduivenschietbaan in Heerjansdam.

Op 1 april 1978 werd uit een actiegroep de huidige Vereniging Milieubelangen Heerjansdam geformeerd en opgericht.

Het doel van de vereniging was en is nog steeds:
"De leefbaarheid van het milieu in de ruimste zin des woords in Heerjansdam en omgeving te bewaren, te bewaken en waar mogelijk te bevorderen. Iedere (dreigende) vorm van milieuaantasting of milieubederf te voorkomen danwel tegen te gaan en alle handelingen te verrrichten welke bevordelijk kunnen zijn aan het hiervoor genoemde doel en/of daarmede in de ruimste zin in verband staan."

Een hele mond vol, maar treffend omschreven.

Inmiddels leven we in 2002 en is de kleiduivenschietbaan weg uit Heerjansdam.
Daarentegen wordt er wel een hogesnelheidslijn (HSL) aangelegd door het Develgebied.

Activiteiten

Sedert de oprichting is de vereniging betrokken geweest bij tal van milieubedreigende situaties in en om ons dorp.

De aanleg van de schietbaan kon ondanks alle bezwaren niet worden verhinderd; wel is de vereniging erin geslaagd te voorkomen dat op alle dagen mocht worden geschoten.
Inmiddels is de schietbaan, i.v.m. de aanleg van de HSL, weg.

logo IJsselmonde De vereniging werkt mee aan de jaarlijkse schoonmaakactie rond de Oude Maas, georganiseerd door Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.
Helaas blijft dat noodzakelijk.

Een groot succes was de actie tegen de voorgenomen vuilstort aan de Hoge Nes.

Tot aan het hoogste rechtscollege heeft de vereniging zich verzet tegen de aanleg van de HSL, de Betuweroute en geplande glastuinbouw onder milieubedreigende voorwaarden.

Er loopt momenteel nog een actie tegen de puinbreekinstallatie die de fa. Monshouwer wil plaatsen.
Bewoners land de Randweg procederen uit naam van de vereniging.

Voor de laatste stand verwijs ik naar persbericht oktober 2002.

 

copyright: hans'websites