AANMELDINGSFORMULIER

Ik wil graag lid worden van VERENIGING MILIEUBELANGEN te Heerjansdam (VMBH).

naam en voorletters: M V
roepnaam:
adres:
postcode:
woonplaats:
geboortedatum:
telefoon:
e-mail: *

De contributie voor 2007:

Voor het lidmaatschap geld een vrijwillige bijdrage met een minimum van € 2,50.
Maar we hopen op meer.
Vooral een bijdrage in het meewerken of meedenken is welkom.

Betaling geschiedt door overmaking van de verschuldigde bijdrage op postgiro 4434180 t.n.v. VMBH te Heerjansdam.

 

Heeft u nog aanvullende opmerkingen?

 

Met het versturen gaat u accoord met onze reglementen.


 

copyright: hans'websites