Persbericht.

NATUURWERKDAG op zaterdag 5 november 2005

Op zaterdag 5 november wordt in Nederland de vijfde Natuurwerkdag gehouden. Op deze dag houden natuur- en landschapsorganisaties open dag en wordt aan grote groepen mensen de mogelijkheid geboden om op meer dan 200 plaatsen in Nederland een dag mee te werken in de natuur en het landschap.

Het bestuur van de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard heeft besloten dit jaar daar ook aan mee te doen. Op 4 locaties in de Zwijndrechtse Waard kunnen vrijwilligers op die zaterdagochtend de handen uit de mouwen steken en lekker bezig zijn in de natuur. Er wordt gewerkt van 9.30 uur tot 12.30 uur (met uitzondering van Heerjansdam, waar om 13.30 uur wordt gestart) en de werkzaamheden zijn ook zeer divers.

Zo wordt er in het prachtige Arboretum MunnikePark (in Zwijndrecht nabij het Weetpunt) de mogelijkheid geboden om mee te helpen bij het planten van bollen en het snoeien van de heesters en het verwijderen van bladeren. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij mevr. Leny Mars, tel: 6127967

In Hendrik Ido Ambacht zijn er werkzaamheden te verrichten in het pas geopende en drukbezochte Jeugdspeelpark in de Van Kijfhoekstraat 302. De jonge aanplant kan een onderhoudsbeurt goed gebruiken en mensen die goed kunnen schoffelen en onkruid kunnen verwijderen zijn van harte welkom. De hovenier is aanwezig en geeft u graag de nodige adviezen. Aanmelden kan bij Trees Dammers, tel: 6814361

In Heerjansdam zou het bestuur van de Vereniging Milieubelangen Heerjansdam de hulp van geïnteresseerden voor onderhoudswerkzaamheden aan het Waalpad/Natuurpad zeer op prijsstellen. Het met elkaar geven van een goede winterbeurt aan dit populaire stuk natuur in Heerjansdam is een leuke bezigheid voor de liefhebbers. Aanvang 13.30 uur. Aanmelden kan bij Arno Hol, tel: 6771414

In Zwijndrecht tenslotte kan de beheerder van de kinderboerderij best hulp gebruiken bij het vele snoeiwerk aan bomen en struiken. En om de Kiboehoeve weer een mooi aanzien te geven is ook bij het vallen van veel bladeren de hulp van jong en oud zeer welkom. Aanmelden kan bij de beheerder Quirijn van den Bosch, tel: 6100523

Op alle locaties wordt voor koffie en frisdrank gezorgd. Bij de aanmelding hoort u ook welke gereedschappen op die ochtend nodig zijn. Om organisatorische redenen wordt u verzocht zich vroegtijdig aan te melden bij de activiteit waaraan u wilt deelnemen.

Voor de middag op deze natuurwerkdag staat één activiteit op het programma.

Bij het Weetpunt/Natuurleerpad wordt `s middags voor kinderen van 8 tot 16 jaar weer de maandelijkse educatieve middag gehouden. Aanvang 13.00 uur. Op speelse wijze worden de kinderen in contact gebracht met de wonderen van de natuur. Deze middag staat in het teken van het schoon maken van de paddenpoelen en daarna wordt er een natuurspeurtocht gehouden. Ook ouders zijn welkom! Aanmelden voor deze bijzondere middag kan bij de "Moeder Natuur van de Zwijndrechtse Waard", mevr. Lidy van der Lans, tel: 6812629

Ook kan iedereen de interessante tentoonstelling "Werken met Waarden" bezoeken in het expositiecentrum 't Weetpunt. Het is de hele zaterdag geopend.

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met Wim Los, tel: 6100586

Kijk ook op www.natuurwerkdag.nl
en www.natuur-zw.nl.

Terug naar vorige scherm

© copyright: hans'websites 26-10-2005