Nieuws van de vereniging

Waalpad gesloopt?

Na de voorjaarsactie is het Waalpad voorzien van een tweede picknickset en is er een strook langs de ijsbaan ingezaaid met bloemenzaad. Hpelijk kunnen we deze zomer genieten van de kleurenpracht.
De reeds bestaande zaaibedden zijn aangevuld met planten uit de tuinen van de vrijwilligers.

De gemeente Zwijndrecht wil graag de groenste gemeente van Europa worden en een jurie zal ook bij het Waalpad langs komen.
Arno Hol, de coördinator van het educatieve Waalpad, zorgt er zelf voor dat achterstallig onderhoud wordt verricht. De brannetels uit de zitjes is wel fijn.
Kort na het bezoek van de juri is ook de onderhoudsploeg langs geweest. Deze heeft alle perkjes, heesters en bloemenstrook met de grond gelijk gemaakt. Alleen het toegangspad naar het strandje staat het onkruid nog volop.

De laatste inspiratie is weer de bodem ingeslagen. Wel excuses van de gemeente, die denkt aan herstel van de schade.

De puinbreker komt weer terug

In een periode van enkele jaren tot en met december 2010 is strijd geleverd met vooral de provincie over het gebruik van een puinbreker bij de firma Monshouwer aan de Uilevlietsehaven te Heerjansdam.
Uiteindelijk werden de bewoners en de gemmente in het gelijk gesteld en konden de omwonenden weer ademhalen.

Inmiddels is Schot groep één van de opvolgers van Monhouwer.
De oude vergunning van de provincie is weer uit het stof gehaald en daarmee wordt weer een puinbreker opgesteld.
De bewoners en de VMBH hebben wederom bezwaar aangetekend om dit te kunnen stoppen.
Wordt vervolgd.

Het Waalpad terug naar de natuur?
In De Schakel van 12 mei 2011 kondigt Arno Hol, de coördinator, het einde aan van het "natuureducatief Waalpad" aan.
Na de voortdurende vernielingen en de beperkte steun was nu de maat vol.

Voor het artikel op leesbaar formaat: klik op het plaatje.

In de periode tot begin 2015 zijn er verschillende contacten tussen de gemeente Zwijndrecht en Arno Hol om hetbeheer weer voort te zetten. Vooral de milieueducatie voor de Heerjansdamse scholen vindt plaats op het Waalpad. En dan moet het er wel netjes en educatief bij liggen.
Enkele natuuractiviteiten rondom de Natuurwerkdagen en de voorjaarsactie april 2015 zijn uitgevoerd.
Maar de belangstelling van dorpsbewoners om mee te doen is bedroevend laag.

Nieuwsbrief Waalpad

De nieuwe nieuwsbrief over de stand van zaken rondom het educatieve Waalpad is weer uit.
Nieuwsbrief Waalpad dec 2010

Landelijke Natuurwerkdag 2010


Ook dit jaar deden we weer mee met de Landelijke Natuurwerkdag op 6 november.
De weergoden hebben ons ontzien deze morgen.
Er is veel genoeid, houtsnippers op de paden aangebracht en de nestkasten zijn schoon gemaakt.
De houtsnippers zijn nog niet allemaal verwerkt. dus als er nog vrijwilligers zijn . . ..
Lees ook het stuk uit de Schakel


Natuuractiviteit voor de jeugd

Op zaterdag 2 oktober 2010 om 13.00 uur aan het Waalpad.
Lees meer in de folder. Eigen website Waaloeverpad Voor de meest actuele zaken heeft het Waalpad behalve een eigen pagina, ook een eigen website www.waalpad.nl.

Landelijke Natuurwerkdag 2009

Ook dit jaar doen we weer mee met de Landelijke Natuurwerkdag op 7 november.
Er is vooral onderhoud gedaan aan de verharding van het pad, zodat het weer goed begaanbaar is.

Hoewel de dag niet geheel droog gebleven is, hebben we heel wat werk verzet.
Er is veel genoeid, houtsnippers op de paden aangebracht en de nestkasten zijn winterklaar gemaakt. Dat wil zeggen dat ze zijn schoon gemaakt. In het voorjaar komen de vogels in een nest zonder de troep van vorig jaar.

Kijk naar de foto's.

Algemene Ledenvergadering 07 november 2009

Uitnodiging Algemene ledenvergadering.
Dit jaar geen spectaculaire sprekers of presentatie, maar combinatie met de landelijke natuurwerkdag
Hier kunt u de handen uit de mouw steken voor het onderhoud aan het Waalpad. Lees meer in de uitnodiging
en de Nieuwsbrief oktober 2009.

CO2 opslag in Barendrecht

Hoewel deze plannen nog in de competitiefase zijn, houden wij de ontwikkelingen in de gaten.
De veiligheid lijkt momenteel niet echt een probleem, maar we hebben wel twijfels over het nut hiervan.
De Nederlandse overheid ziet het vooral als een testproject om kennis te verzamelen.
Enkele koppelingen:

Fietsroutes naar het Waalpad

Er zijn nu enkele fietsroutes uitgezet tussen het Waalpad en het Weetpunt in Zwijndrecht.

Algemene Ledenvergadering 13 november 2008

Uitnodiging Algemene ledenvergadering.
Dit jaar geen spectaculaire sprekers of presentatie, maar een bijzondere locatie: ’t Weetpunt. Deze plaats is waarschijnlijk voor een aantal van u nieuw. Het bijzondere is, dat u na de vergadering de tentoonstelling kunt bekijken die op dit moment in ‘t Weetpunt wordt gehouden. Op het moment is dit de tentoonstelling “Van grens naar grens”.
Lees meer in de uitnodiging
en de Nieuwsbrief oktober 2008.

Landelijke Natuurwerkdag 2008

Ook dit jaar doen we weer mee met de Landelijke Natuurwerkdag op 1 november.
Lees meer in het persbericht.
Er is vooral onderhoud gedaan aan de verharding van het pad, zodat het weer goed begaanbaar is.

Algemene Ledenvergadering 2007

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 12 november 2007 in "De Hummel", Sportlaan 6 te Heerjansdam.
Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).

Agenda

Huishoudelijk gedeelte (19.30 - 19.50)
Notulen 2006
Vaststelling huishoudelijkreglement versie 2007

Stand van zaken Waalpad (19.50 - 20.05)
- Een video-impressie van het Waalpad door Arno Hol.

Pauze (20.05 - 20.35)
tentoonstelling sterrenproject van de scholieren in de hal

Prijsuitreiking (20.35 - 20.40)
- Voor de mooiste sterrenwerkstukken

Sterrenlezing (20.45 - ca. 22.00)

Lees ook onze nieuwsbrief!
en activiteitenoverzicht 2006-2007!

 

Natuurwerkdag Waalpad 3 november 2007

Het Waalpad is als project aangemeld en opgenomen in het landelijke overzicht van natuuractiviteiten op die dag van 10.00-14.00 uur (zie www.natuurwerkdag.nl). Start is bij het clubgebouw van de Activiteitenvereniging bij de schaatsbaan. Ook u bent van harte uitgenodigd om hieraan (al dan niet met kinderen) mee te doen of zomaar eens te komen kijken langs het Waalpad.

 

Klussen in de natuur aan het Waalpad

Oproep vrijwilligers:
Na de aanleg van de paddenpoel en de oeverzwaluwenwand langs de Waal te Heerjansdam zoekt de projectleider Arno Hol mensen uit Heerjansdam e.o. die het leuk vinden om zonder verplichtingen éénmaal per maand 2 uurtjes al dan niet met hun kinderen, willen klussen in de natuur aan het Waalpad.

Op de foto het onkruidvrij maken van het pad op 4 februari.

Lees meer op de Waalpadpagina.

 


Paddenpoel aan het Waalpad

Nog net voor het vullen van de ijsbaan met water, wordt vanaf maandag 21 november 2005 de paddenpoel gegraven.
Weer een stap in de ontwikkeling van het natuureducatief Waalpad.
Na langdurig overleg met vele instanties gaat het toch nog lukken voor de winter.
Kom snel een kijken voor het resultaat.

 

Natuurwerkdag zaterdag 5 november 2005

Op zaterdag 5 november wordt in Nederland de vijfde Natuurwerkdag gehouden. Op deze dag houden natuur- en landschapsorganisaties open dag en wordt aan grote groepen mensen de mogelijkheid geboden om op meer dan 200 plaatsen in Nederland een dag mee te werken in de natuur en het landschap.

In Heerjansdam is het tijdstip aangepast: 13.30 uur bij de ijsbaan.
Lees meer . . . .

 

Algemene ledenvergadering dinsdag 8 november 2005

Voor leden en belangstellenden, Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die nu zal worden gehouden op dinsdag 8 november 2005 in "De Hummel", Sportlaan 6 te Heerjansdam.
Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).

Nadere gegevens volgen. Let ook op uw brievenbus

Tot ziens op 8 november!

 

Vrienden van het Waalpad

Op vrijdag 5 augustus 2005 vond een bijeenkomst plaats van de "vrienden van het Waalpad".
Het doel is om extra vrijwilligers en financiën bijeen te krijgen.
Op zaterdag 6 augustus staat er in het Roterdams Dagblad een uitgebreid artikel over het Waalpad.
Heeft u het nog niet gelezen, dan kan dat ook hier . . . .
Meer over het Waalpad.

 

zaaiactie 2005
Op zaterdag 2 april 2005 werd in het kader van de 'Nationale Zaaidag' in samenwerking met de scoutinggroep 'de Ooievaars' de ontwikkeling van het Waalpad weer onder de aandacht gebracht.
Na de openingshandelingen van wethouder Dost kon de aanwezige jeugd een aantal bloembedden inzaaien. De oudere jeugd was behulpzaam bij het opbouwen van een vogelkijkscherm langs de Waaloever.

Opnieuw de puinbreker

Er is weer nieuws over de puinbreker.

Foto's van de ZAAK

Er is nu een fotoreportage van de Zomer Avond Actie en Kinderfeest 2004.

Algemene ledenvergadering 27 september

Voor leden en belangstellenden, Hierbij wordt u (voor de 2e maal dit jaar) uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die nu zal worden gehouden op maandag 27 september 2004 in "De Hummel", Sportlaan 6 te Heerjansdam.
Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).

Met een huishoudelijk deel voor de pauze. Lees meer . . .
en na de pauze
Interessante en boeiende presentatie "Vogels en Flora van Heerjansdam en het Develgebied" door Dhr. J. Van der Haven (lid vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard) en Frouke Escher.

Tot ziens op 27 september!

 

Nieuwsbrief

In de week van 7 tot 12 juni 2004 is in de gehele kern Heerjansdam onze NIEUWS- EN VRAAG-BRIEF bezorgd.
Hierin een overzicht van de stand van zaken.

In deze nieuwsbrief onder andere:

Mogelijk zijn enkele adressen overgeslagen bij de bezorging; hiervoor onze excuses.
U kunt alsnog een exemplaar aanvragen.
Of download het zip-bestand (198 kB).

 

Algemene Ledenvergadering U I T G E S T E L D ! !

Enkele attente leden hebben ons erop gewezen dat we onze Algemene Ledenvergadering hebben gepland op de avond waarop ook de EK voetbalwedstrijd Duitsland - Nederland zal plaatsvinden, ook wel getypeerd als Dé voetbalwedstrijd van het jaar.

Om de voetballiefhebbers in de gelegenheid te stellen de jaarvergadering en aansluitend de interessante en boeiende presentatie over "Vogels en Flora van Heerjansdam en Develgebied" bij te kunnen wonen, hebben wij besloten de algemene ledenvergadering te verplaatsen naar later in het jaar.
We vragen daarvoor begrip van de andere leden van onze vereniging.

De Algemene Ledenvergadering van dinsdag 15 juni a.s. in de Hummel wordt dus uitgesteld.

poster Zomer Avond Actie en Kinderfeest Tegelijk vragen we uw medewerking aan een 'anders dan andere' zwerfvuil- en speurtochtactie, waar kinderen centraal zullen staan en waar van ouderen het goede voorbeeld en de nodige ondersteuning wordt gevraagd. Een actie waar we in de praktijk kunnen genieten van de Vogels en Flora van Heerjansdam en waar deskundigen van het Weetpunt uit Zwijndrecht aanwezig zullen zijn.
Binnenkort ontvangt u een nieuwsbrief met meer informatie over deze speciale actie in de brievenbus.

Houdt U de tijd en datum vrij voor onze ZAAK?
Zaterdagavond 26 Juni van 17.15 tot 20.00 uur, met een gratis duik in het zwembad als afsluiting (tot 21.00 uur).

Klik voor het inschrijfformulier en lever het in op bijvoorbeeld de school, of stuur een e-mail.

U ziet het, ons werk gaat gewoon door en daarbij hebben we u nodig. Want er blijft dringend behoefte bestaan aan mensen die zich (in of buiten het bestuur) actief willen inzetten voor de natuur en het milieu in Heerjansdam.
Zoals uit bovenstaande blijkt, is kennis van voetbal hierbij geen overbodige luxe.

Dringend Vrijwilligers gevraagd!

U kunt zich aanmelden bij Serrie Kamerling (tel. 078 6771947) of Piet van der Pas (078 6775955), of via e-mail info@vmbheerjansdam.nl

Met vriendelijke groeten

Het bestuur.

Oorspronkelijke agenda

Huishoudelijk gedeelte
1. Opening en mededelingen.
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 24 september 2003. Deze notulen liggen ter inzage op de vergadering.
3. Activiteitenoverzicht 2003/2004. Zie bijlage.
4. Financieel jaarverslag van de penningmeester. Dit verslag ligt eveneens ter inzage op de vergadering.
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie.
6. Bestuur.
Er is nog steeds dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Wie voelt zich geroepen!Aanmelden kan bij Serrie Kamerling (tel. 078 6771947) of Piet van der Pas (tel. 078 6775955).
7. Rondvraag.
8. Sluiting huishoudelijk gedeelte.

Pauze

Informatief gedeelte

Presentatie "Vogels en Flora van het Develgebied" door Dhr. J. Van der Haven (lid vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard) en Frouke Escher.

Tot ziens na de vakantie!

Puin doet veel stof opwaaien

Al geruime tijd wordt er tot aan de Raad van State gestreden om de omstreden puinproblematiek van de firma Monshouwer.
In een artikel uit het Rotterdams Dagblad van 16 augustus 2003 staat een artikel: "Fijn stof van afvalbedrijf Heerjansdam gevaarlijk"

Op maandag 1 december 2003 eveneens in het Rotterdams Dagblad: 'Puinhoop' bewoners doorn in het oog klik op artikel

De nieuwe vergunningsvoorschriften van de provincie liggen vanaf 30 juni 2004 ter inzage. De gestelde eisen van de Raad van State zijn hierin niet opgenomen.
Inmiddels is de volgende ronde bij de Raad van State ingegaan.

Op maandag 11 oktober 2004 in het Rotterdams Dagblad: 'Bedrijf mag geen puinbreker neerzetten klik op artikel


Algemene Ledenvergadering

Woensdag 24 september 2003 werd de algemene ledenvergadering gehouden in gebouw "de Hummel", Sportlaan 6 te Heerjansdam.
Leden en belangstellenden worden hiervoor uitgenodigd.
Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).

Onder andere een diapresentatie rond het plan 'Educatief Natuur- en Waalpad' door Arno Hol.

Belangstellenden die lid willen worden, kunnen zich hier aanmelden via de website, of op de vergadering.

Zwerfvuilactie

logo IJsselmonde Zaterdag 22 maart 2003
Plaats : Oude Haven (einde Industieweg) Heerjansdam
Vereniging : Milieubelangen Heerjansdam
In samenwerking met Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.
Tijd : 9.30 tot 12.00 uur
  • Vergeet NIET je laarzen aan te trekken!
  • Er wordt gezorgd voor begeleiding en materiaal.
  • Iedere deelnemer krijgt een herinnering
      Voor meer informatie: Dhr. G. Slager tel. 0180 - 61 65 91
Resultaat:  een geslaagde ochtend, waarin   V E E L   te veel vuil gevonden is.
In de grienden langs de Oude Maas werd in korte tijd enkele kubieke meters afval verzameld.
shoonmaakactie Oude Maas
En die is dus gedumpt door 'recreanten', passanten en vooral de scheepvaart.

 

 

Bezoek aan Heerjansdam

Op donderdagmiddag 27 februari 2003 bracht een delegatie van Zwijndrechtse ambtenaren een bezoek aan Heerjansdam.
Enkele (bestuurs)leden hebben tijdens een fietstocht door en rond Heerjansdam belangrijke zaken betreffende het milieu onder de aandacht gebracht.

 

 

© copyright: hans'websites 04-07-2015