INSCHRIJFFORMULIER

Heerjansdam, 11 Juni 2004

Beste ouders,

Met de vraag ‘Ís er een Krokodil in het Waaltje’ organiseert onze vereniging op zaterdagavond 26 Juni, samen met de kinderclub ‘Save Animal’ , een avontuurlijke Zwervuilactie en speurtocht aan de oever van het Waaltje (bij de IJSclub en Zwembad).

Met dit Zomer Avond Actie en Kinderfeest willen we kinderen en volwassenen met plezier èn op een aansprekende manier actief krijgen voor natuur en milieu rond Waalpad en Waaloever, waarbij we gelijk de oever en het water van deze rivier en het groengebied er omheen schonen van zwerfvuil (rekening houdend met de leeftijdverschillen tussen de kinderen).
Onder deskundige leiding van Zeeverkenners van De Brandaen zal een deel van de actie met 3 boten op de rivier zelf plaats vinden.(kinderen krijgen uiteraard zwemvest om).

De beloning voor deze actie voor iedereen is een (Kinder)feestje in de vorm van 's avonds zwemmen in het Waal- en Weide bad (voor de grotere kinderen daarna nog kinderdisco in de Jeugdhonk). Ook kunnen er nog een aantal leuke ‘vakantie’ prijzen gewonnen worden. U wordt als ouders van harte uitgenodigd als publiek, door zelf mee te doen en het goede voorbeeld te geven, of als vrijwilliger ook mee te doen.
Het programma ziet er als volgt uit:

17.15 uur Verzamelen/indelen van kinderen in kleine groepjes uitleg speurtocht/actie.

17.30 uur Start speurtocht door vertegenwoordiger Dorpsraad.

19.10 uur Einde speurtocht, start pauzeprogramma mmv. Dierenbescherming Ridderkerk, Weetpunt

Greenpeace en anderen.

19.45 uur Uitslag schoonmaakactie, prijsuitreiking door wethouder An van der Hoek, Zwijndrecht.

20.00 uur Gratis Zwemmen in het Waal en Weide Bad (tot 21.00 uur).

21.00 uur Voor grotere kinderen aansluitend Kinderdisco (tot 23 .00 uur).

Deze ZAAK kan plaatsvinden dankzij de medewerking van vele organisaties, zoals de Gemeente, Zeerverkenners De Brandaen, Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, het Waal- en Weidebad, Activiteiten Vereniging Triplicate, Het Jeugdhonk, SIWZ, verscheidene EHBO-ers en vele anderen . Als U/uw kind meedoet, van tevoren eten (er zijn geen maatlijden verkrijgbaar), laarzen, lange broek aan (ivm brandnetels/muggen), zwemspullen meenemen (voor Waal- en Weide bad) en

voor deelname kind het inschrijfformulier (strookje hieronder) uiterlijk 21 Juni inleveren!

Hierbij geef ik toestemming aan : naam kind ………………………………..geb.datum……………

Adres……………………………………..schoolgroep………….

Naam school/vereniging………………………………………….

Mee te doen aan:

de Zwerfvuilactie/ Speurtocht Ja
Zwemmen na afloop Ja/Nee (antwoord omcirkelen)
Kinderdisco Ja/Nee

Handtekening ouder: Bereikbaar op Tel (in geval van nood)………………

Ik doe zelf zaterdag ook mee Ja/Nee Bij Ja , als Publiek/ Deelnemer/Vrijwilliger