Natuurpad Waaloever

Het Waalpad terug naar de natuur
In De Schakel van 12 mei kondigt Arno Hol, de coördinator, het einde aan van het "natuureducatief Waalpad" aan.
Na de voortdurende vernielingen en de beperkte steun was nu de maat vol.

Voor het artikel op leesbaar formaat: klik op het plaatje.

Landelijke Natuurwerkdag 2010


Ook dit jaar deden we weer mee met de Landelijke Natuurwerkdag op 6 november.
De weergoden hebben ons ontzien deze morgen.
Er is veel genoeid, houtsnippers op de paden aangebracht en de nestkasten zijn schoon gemaakt.
De houtsnippers zijn nog niet allemaal verwerkt. dus als er nog vrijwilligers zijn . . ..
Lees ook het stuk uit de Schakel


Activiteiten

Op zaterdag 2 oktober aansluitend op de maandelijkse onderhouds werken is er om 13.00 uur een natuuractiviteit voor de jeugd aan het Waalpad.
Lees meer in de folder.

Eigen website van Waalpad

De bedoeling is om de website www.waalpad.nl. te vullen met de meest actuele informatie en foto's e.d.
Kijk maar eens! Suggesties en op- en aanmerkingen zijn van harte welkom.

Overleg met gemeente Zwijndrecht

In oktober 2009 is een gesprek met o.a. wethouder A. Dost geweest. Hierin is uitgebreid gesproken over het Waalpad.
Een lijst met actiepunten 2009 is hierbij gedeeltelijk aan de orde gekomen.

Nieuwsbrief Waalpad

Het de bedoeling om regelmatig een nieuwsbrief uit te brengen over de stand van zaken rondom het educatieve Waalpad.
Nieuwsbrief Waalpad dec 2010
Belangstellenden en vrijwilligers kunnen het via e-mail thuis gestuurd krijgen.
Geef hier je e-mailadres op en het volgende nummer komt per e-mail.
Oude nummers:
Nieuwsbrief Waalpad sep 2010
Nieuwsbrief Waalpad mei 2010
Nieuwsbrief Waalpad jan 2010
Nieuwsbrief Waalpad mei 2009
Nieuwsbrief Waalpad sep 2008
Nieuwsbrief Waalpad feb 2008.

Ontwikkeling van het Waalpad

Voor de ontwikkeling van een natuurpad langs de Waaloever zijn plannen in uitvoering.
Een eerste ontwerp is op 26 november 2002 ingediend bij gemeente Heerjansdam.
Met de hoop dat het plan nog dit zelfde jaar door B&W behandeld en (voorzien van waarschijnlijk een positief advies) doorgegeven aan Zwijndrecht, voor opname in de voorjaarsbegroting van de nieuwe gemeente.

De overgang naar de gemeente Zwijndrecht heeft voor de nodige vertraging gezorgd. De beide politieke en ambtelijke diensten moesten volledig samen gaan. En dan dienen de geheugens toch weer opgefrist te worden.

Er is inmiddels een nieuwe folder gemaakt met ook fietsroutes van en naar het Weetpunt in Zwijndrecht.

Op de algemene ledenvergadering op woensdag 24 september 2003 is door Arno Hol een diapresentatie gehouden.

De ZAAK van de krokodil op zaterdag 26 juni 2004 bracht velen aan de oever van de Waal.
Veel zwerfvuil kon worden afgevoerd, de jeugd was actief en extra aandacht voor de Waalpad.

Verschillende presentaties later is op 17 december 2004 de uitvoering officiëel gestart met de presentatie van het "Plan van aanpak" in restaurant 'de Waal'.

Op zaterdag 2 april 2005 werd in het kader van de 'Nationale Zaaidag' in samenwerking met de scoutinggroep 'de Ooievaars' de ontwikkeling van het Waalpad weer onder de aandacht gebracht.

Op vrijdag 5 augustus 2005 vond een bijeenkomst plaats van de "vrienden van het Waalpad".
In het Rotterdams dagblad van 6 augustus leest u er meer over.

Op zaterdag 5 november 2005 worden in het kader van de vijfde Natuurwerkdag nestkasten opgehangen langs het Waalpad.
Leden van de scoutinggroep 'de Ooievaars' vrijwilligers van he VMBH en belangstellenden zijn een middag actief.

Maandag 21 november 2005 gaat het graven van de paddenpoel van start. . .

Het is allemaal niet gladjes gegaan, maar uiteindelijk toch nog gelukt.
De paddenpoel is ondanks de steeds slechtere weersomstandigheden nog voor het onder water zetten van de ijsbaan door het Waterschap aangelegd.
Het waterpijl zal zich langzaam gaan aanpassen aan dat van het grondwater en dan naar verwachting stabiel blijven.
Met de uitgegraven grond is een oeverzwaluwenwand aangelegd, die naar ik hoop met hulp van de vogelwerkgroep, aan de eisen kan worden aangepast. Van achter het vogelwaarneemscherm is er zicht op de aanvliegroute en de nestelwand.


Klussen in de natuur aan het Waalpad

Oproep vrijwilligers:
Na de aanleg van de paddenpoel en de oeverzwaluwenwand langs de Waal te Heerjansdam wordt het steeds mooier en natuurvriendelijker langs het natuureducatief Waalpad.
Het is daarmee ook nodig geworden om structureel licht- en klein onderhoud te gaan plegen. Ik zoek hiervoor mensen uit Heerjansdam e.o. die het leuk vinden om zonder verplichtingen éénmaal per maand 2 uurtjes al dan niet met hun kinderen, willen klussen in de natuur aan het Waalpad.
Schoffelen op zaterdag 4 februari 2006
Activiteiten zullen o.a. zijn:
- onkruid vrij maken/houden van het Waalpad
- verwijderen zwerfvuil
- snoeien overtollige begroeiing
- o.a. onderhoud aan paddenpoel, oeverzwaluwenwand, vogelscherm en - waarneemplek en paddenstoelenveld
- verwijderen overtollig riet
- aanleg nieuwe voorzieningen, zoals zaaibedden
- inventarisatie van flora en fauna langs het Waalpad, etc.

De klusdagen vallen steeds op de 1e zaterdagen van de maand. Uiteraard alleen wanneer het weer het toelaat.
Verzamellocatie is steeds het parkeerterrein bij de schaatsbaan in Heerjansdam. Duur is van 10.00-12.00 uur. Deskundige begeleiding en tuingereedschap is aanwezig.
Aanmeldingen via: waalpad@vmbheerjansdam.nl of via 06-53697168 o.v.v. van e-mailadres of telefoonnummer. Met vriendelijke groet; Arno G. Hol (projectleider Waalpad)

 

Zodra meer bekend is zal op deze pagina meer bekend gemaakt worden.

 

 

© copyright: hans'websites 16-05-2011

www.waalpad.nl